Kinderbijslag

Dodatek na dziecko.

Za pomocą tego dodatku rząd stara się włożyć swój wkład w koszty utrzymania i rozwoju dziecka. Każde dziecko poniżej 18-tego roku życia otrzymuje ten dodatek. Instytucja, która go przyznaje i wypłaca to SVB (Sociale Verzekeringsbank). Wysokość dodatku zależna jest od wieku dziecka.

kinderbijslag

Kliknij po więcej informacji w języku holenderskim.