Huurtoeslag

Dofinansowanie do czynszu.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie a Twoje dochody nie przekraczają określonego progu zarobków, możesz ubiegać się o przyznanie dodatku do czynszu. Wysokość tego dodatku określana jest na podstawie Twoich oraz Twoje(go)/j partner(a)/ki. Przy każdej zmianie dochodów należy je niezwłocznie zgłosić do Urzędu Skarbowego (Belastingdienst). Ma to bezpośredni wpływ na wysokość dodatku.

 

Kliknij tutaj po więcej informacji w języku holenderskim.